Geschiedenis

Geopend 18 juli 1903
Zoals velen uit Losser weten, heeft er ooit een tramlijn/spoortramweg door Losser gelegen. Ongeveer 50 meter vanaf het café ’t Spoortje heeft zich op 18 juli 1903 een station geopend. De trein liep van Gronau door Losser, naar Oldenzaal en eindigde vervolgens in Denekamp. Voorheen werd het huidige café ’t Spoortje uitgebaat door de familie Lippinkhof en met deze locatie tegenover het station bevond de toenmalige horecagelegenheid zich op een gunstige plaats.

De laatste trein vertrok in 1972 en in 1975 werd de spoorlijn veranderd in een plantsoen
In de foto hieronder ziet u de spoorlijn ter hoogte van de toenmalige bakkerij van Jaap Lassche en hedendaags bekend staat als Schorfhaar en het laatste bedrijf dat er heeft bestaan was restaurant de Orchidee. Het betreft het witte uitstekende pand aan de linkerkant. Deze onderstaande foto was bijna op het eind genomen, omdat de spoorlijn aan de zijkanten werden afgescheiden door recht opstaande biezen en staaldraad.

De tramlijn werd gebruikt voor zowel personen als goederen, maar in 1935 werd er gestaakt met het vervoeren van personen. Waarop er in 1942 ook een eind kwam aan het vervoeren van goederen. Nu zit hier natuurlijk ook een gat van dertig jaar, voordat de laatste tram tot stilstand kwam. Wel, na de oorlog werd vooral op initiatief van textielfabriek van Heek – de lijn gedeeltelijk opnieuw aangelegd. Deze lijn van Losser naar Glanerbrug, werd alleen goederenvervoer gebruikt. Op de onderstaande foto trekt een locomotor (beter bekend onder de naam ‘sik’) het vervoer op de nieuwe lijn en werd deze zoals eerder aangegeven gestaakt in 1972 waarbij de rails in 1975 werden opgebroken.

Het voormalig café Lippinkhof heeft tot op de dag van vandaag nog steeds dezelfde functie als horecagelegenheid. Waarbij de naam café ’t Spoortje met zijn huidige locatie een deel van de geschiedenis in Losser in ere wil behouden.